Strona główna
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Kraków i Lwów połączyło sześć wieków wspólnej pracy dla Polski i walki o niepodległość, połączyły więzy kulturalne, naukowe i rodzinne. Po II wojnie światowej, Lwów znalazł się poza granicami państwa polskiego. Życie pozostałych tam Polaków pełne było udręk zarówno duchowych jak i materialnych.

Trudna sytuacja, w której przychodzi im obecnie żyć, w największym stopniu dolega ludziom schorowanym, w podeszłym wieku, żyjącym w niezwykle dramatycznych warunkach mieszkaniowych.

Akcja pomocy opuszczonym Polakom we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich rozpoczęła się w grudniu 1998 roku. Przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" powstał zespół charytatywny, którego celem było niesienie pomocy naszym rodakom ze Wschodu. Przewodniczącym Komisji Charytatywnej jest prezes Oddziału Krakowskiego prof. Zygmunt Kolenda.

Podstawą udzielenia wsparcia była ankieta wypełniona przez osobę ubiegającą o pomoc, w której zawarte były informacje na temat jej wieku, warunków mieszkaniowych i zdrowotnych, wysokości emerytury oraz sytuacji rodzinnej. Zasadniczo pomocą objęte były osoby powyżej 70 roku życia posiadające trudne warunki bytowe. Ankiety były na miejscu sprawdzane i weryfikowane. Przyznane zapomogi rozwozili członkowie Komisji Charytatywnej.

W ramach akcji stałą pomocą objęto 618 osób, z czego 190 mieszkało we Lwowie, a 428 w następujących miejscowościach: Bolechów, Borysław, Bojutycze, Bóbrka, Brody, Czortków, Czukiew, Dobromil, Dolina, Drohobycz, Dublany, Dunajów, Gródek Jagielloński, Kamionka Buska, Kałusz, Łanowice, Mościska, Pianowice, Przemyślany, Rudki, Sambor, Sąsiadowice, Sądowa Wisznia, Stanisławów, Stary Sambor, Stryj, Strzelczyska, Tarnopol, Truskawiec, Werhowice, Złoczów, Żydaczów i Żółkiew.

Członkowie Komisji Charytatywnej odwiedzali swoich podopiecznych przekazując im bezpośrednio zapomogi finansowe, a także potrzebne lekarstwa i środki higieny. Dla osób obłożnie chorych zatrudniono spośród miejscowych Polaków opiekunów oraz zapewniono im stałą opiekę lekarską. Początkowo stan finansów pozwalał na wyjazdy z pomocą co kwartał, później dwa razy w roku przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem, obecnie jest to tylko jeden raz w roku.

Pieniądze na akcję "Rodacy - Rodakom" można wpłacać:

  1. bezpośrednio w kasie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Dom Polonii, Rynek Główny 14) czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
  2. przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Oddział w Krakowie
    adres: 31-008 Kraków, Rynek Główny 14
    numer konta: 69 1910 1048 4002 9344 1121 0004
    z dopiskiem: "Wpłata celowa na pomoc dla opuszczonych Polaków we Lwowie i na Kresach"
 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio