Strona główna
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Galeria Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska"
Koncerty
Akcja Rodacy-Rodakom
Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Klub Studentów Polonijnych działający pod patronatem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" powstał w lutym 1997 roku.

Jest organizacją skupiającą studentów i absolwentów uczelni krakowskich polskiego pochodzenia.

Klub zrzesza 250 osób z różnych stron świata m.in. Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy, Estonii, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Czech, Węgier, Macedonii, Rumunii, Ekwadoru.

Cele Klubu Studentów Polonijnych:

  • integracja środowiska polonijnego studiującego w Krakowie;
  • pogłębianie znajomości kultury polskiej przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, przedstawienia teatralne);
  • pomoc studentom początkowych lat w adaptacji i przełamywaniu barier językowych;
  • udział w realizacji zadań programowych Krakowskiego Oddziału SWP;
  • współpraca z innymi organizacjami studenckimi o podobnym charakterze.

Klub Studentów Polonijnych współpracuje z:

  • Studencką Międzyuczelnianą Organizacją Kresowiaków (SMOK)
  • Kołem Wschodnim Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Klubem Studentów przy Stowarzyszeniu Pomocy Polakom Na Wschodzie KRESY
 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio