Strona główna
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Oddział Krakowski
Władze Oddziału
Kontakt
Sprawozdania z działalności
Kursy językowe
Program szkół patronackich
Klub Studentów Polonijnych
Galeria Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska"
Koncerty
Akcja Rodacy-Rodakom
Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego co oznacza, że każdy podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku dochodowego na wsparcie działań stowarzyszenia.

W tym celu wystarczy wskazać w rocznej deklaracji podatkowej organizację pożytku publicznego tj. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (nazwa OPP) oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000034914 (numer KRS).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywanie 1 proc. podatku będzie się odbywało za pośrednictwem urzędów skarbowych z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. podatnik może wskazać w rocznej deklaracji podatkowej tylko jedną organizację pożytku publicznego;
  2. przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nastąpi pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania;
  3. urząd skarbowy przekazuje wpłatę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;
  4. podatnicy nie muszą podawać w zeznaniach rocznych numerów kont bankowych organizacji, którą chcą wesprzeć;
  5. podatnik w składanym przez siebie zeznaniu rocznym może podać dodatkowe informacje, które uściślą dystrybucję przekazanej kwoty, informacje te podatnik zamieszcza w rubryce "Inne informacje";
  6. w przypadku wpłat na działalność Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prosimy o zamieszczenie informacji "wpłata na rzecz Oddziału Krakowskiego".

 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio