Strona główna
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Klub Studentów Polonijnych
Galeria Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska"
Koncerty
Akcja Rodacy-Rodakom
Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Program "Szkół Patronackich" zakłada:

 • podniesienie jakości kształcenia w polskich placówkach oświatowych poza granicami kraju;
 • poznanie regionu, kraju pochodzenia nauczycieli i uczniów, ich tradycji, historii i kultury;
 • wypracowanie wspólnych projektów edukacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności komunikacji językowej;
 • integrację dzieci polskiego pochodzenia mieszkających za granicą ze swoimi rówieśnikami w Polsce.

Założone cele można osiągnąć poprzez:

 • śródroczną wymianę międzyszkolną uczniów;
 • wymianę doświadczeń edukacyjnych dyrektorów służące sprawnemu zarządzaniu placówką;
 • organizację warsztatów doskonalących metody pracy nauczycieli;
 • organizację konkursów, zawodów i olimpiad;
 • udział w ważniejszych uroczystościach szkolnych;
 • realizację wspólnych projektów edukacyjnych.

Warunki udziału w programie:

 1. Nawiązanie współpracy z polską placówką oświatową poza granicami kraju. Wszelką pomocą i doradztwem przy nawiązaniu kontaktów służy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
 2. Określenie zasad współpracy pomiędzy szkołami.
 3. Podpisanie umowy o przystąpieniu do programu szkół patronackich na okres dwu lat.
 4. Umowa powinna być sygnowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
 5. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nadzoruje przebieg zadania oraz dofinansowuje wybrane projekty realizowane w ramach programu szkół patronackich.

Wykaz szkół patronackich uczestniczących w programie realizowanym przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Nazwa szkoły w Polsce
Miejscowość
Nazwa szkoły za granicą
Kraj, miejscowość

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1

31-935 Kraków
os. Sportowe 4
tel.12 644 24 75
Szkoła Sportowa
im. A. Ratkiewicza
Litwa, 4080 Ejszyszki
tel. 56498
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Z. Nałkowskiej
30-071 Kraków
ul. Skarbińskiego 5
tel. 12 637 42 91
Szkoła Średnia nr 10
im. Marii Magdaleny
Ukraina, 79013 Lwów
ul. Czuprynki 1
tel.389493
Liceum Ogólnokształcące im.
J. Matejki,
Gimnazjum w Szarowie
32-020 Wieliczka
ul. Piłsudskiego 18
tel. 12 278 32 77
32-014 Brzezie
tel. 12 284 11 99
Szkoła Średnia nr 24
im. M. Konopnickiej
Ukraina, 79005 Lwów
ul. Konyśkoho 4
tel. 756662
Gimnazjum nr 1
im. S. Konarskiego
31-069 Kraków
ul. Bernardyńska 7
tel. 12 422 04 05
Szkoła nr 1 Ukraina,
32000 Gródek Podolski,
ul. Gromowa Sielskoho,
tel. 32782
Gimnazjum nr 29
im. J. Pawła II
30-837 Kraków
Aleksandry 17
tel.12 658 53 30
Szkoła Średnia
im. W. Syrokomli
Litwa, 2005 Wilno
ul. Linkmenu 8
tel. 2751047
Szkoła Podstawowa
im. K. Wielkiego
34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 184A,
tel. 18 73126
Średnia Szkoła Polska im. J. Piłsudskiego Łotwa, 5404 Daugavpils,
ul. Warszawska2
tel. 54003, 37901
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich 43-500 Zakopane
ul. Partyzantów 1/5
tel. 18 2066249
Szkoła Polska Litwa, 4034 Jęczmieniszki
tel. 2438533
 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio