Strona główna
Organizacja pożytku publicznego
Oddział Krakowski
Władze Oddziału
Kontakt
Sprawozdania z działalności
Kursy językowe
Program szkół patronackich
Klub Studentów Polonijnych
Galeria Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska"
Koncerty
Akcja Rodacy-Rodakom
Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pozarządową, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Pełnił on nieprzerwanie funkcję prezesa stowarzyszenia do maja 2008 roku.
Jego następcą został Marszałek Sejmu i poseł VI kadencji - Maciej Płażyński, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej koło Smoleńska w dniu 10.04.2010 r.
Obecnie funkcję prezesa stowarzyszenia sprawuje Longin Komołowski.

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.
Statut Stowarzyszenia

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie oraz dwadzieścia trzy Oddziały działające w różnych miastach Polski obejmują swoją opieką inicjatywy środowisk polonijnych i polskich w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia Zarząd Krajowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu, które odpowiada za działalność programową w skali całego stowarzyszenia, a także za działalność inwestycyjną i nadzór finansowo-księgowy.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Biuro Zarządu Krajowego
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
tel. centrali +48 22 556 90 00, faks +48 22 556 90 43
e-mail: swp@swp.org.pl
           www.wspolnotapolska.org.pl

 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio