W Niepołomicach z letniego wypoczynku korzysta 18 dzieci z polskich szkół rejonu trockiego (Litwa) i 20 ze szkoły sobotnio-niedzielnej z Sambora (Ukraina).

W czasie dziesięciodniowego pobytu czeka je wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, Zamku Królewskiego w Niepołomicach a także piknik, pływalnia, zajęcia w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym.

Realizację tego programu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie zawdzięcza zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu pana Romana Ptaka – burmistrza miasta i gminy Niepołomice i kopalni soli „Wieliczka”, która zapewniła dzieciom bezpłatne zwiedzanie.

Osobne podziękowania należą się pani Aleksandrze Ślusarek, członkini Stowarzyszenia i jego Rady Krajowej szczególnie zaangażowanej w realizację przedsięwzięcia oraz panu Mateuszowi Piwoszowi, który program opracował i czuwa nad jego realizacją.

Categories: Aktualności