O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Pełnił on nieprzerwanie funkcję prezesa stowarzyszenia do maja 2008 roku.

Jego następcą został Marszałek Sejmu i poseł VI kadencji – Maciej Płażyński, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej koło Smoleńska w dniu 10.04.2010 roku. Następnie funkcję tę pełnił przez 6 lat Longin Komołowski, a po jego śmierci w grudniu 2016 roku, stanowisko prezesa stowarzyszenia objął Dariusz Piotr Bronisławski.

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz dwadzieścia trzy Oddziały działające w różnych miastach Polski obejmują swoją opieką inicjatywy środowisk polonijnych i polskich w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia Zarząd Krajowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu, które odpowiada za działalność programową w skali całego stowarzyszenia, a także za działalność inwestycyjną i nadzór finansowo-księgowy.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego