31 lipca 2023 r. zmarła Teresa Starmach, kobieta o niepospolitej osobowości. O jej zasługach w działalności opozycyjnej a potem w strukturach samorządowych wolnej Polski: wiceprezydenta Krakowa i radnej Sejmiku Małopolskiego napiszą inni.

Dla nas była członkinią Zarządu Oddziału, zaangażowaną przede wszystkim w działania na rzecz dzieci i młodzieży polonijnej. Dzięki jej staraniom przez wiele lat wypłacane były stypendia Marszałka Województwa dla tych młodych ludzi, organizowane konkursy recytatorskie, ona dała impuls akcji odwiedzania Kresów.

Brakowało nam jej od kilku lat, kiedy już dręczyły ją choroby i uniemożliwiały społeczną aktywność, zawsze jednak liczyć mogliśmy na jej rzeczowy i serdeczny głos. Teraz zamilkła.

Cześć jej pamięci.

Categories: Aktualności