Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
Fundację Wolność i Demokracja

MASZ KARTĘ POLAKA?
У ВАС Є КАРТА ПОЛЯКА?
SKORZYSTAJ Z PROJEKTU «POMOC POLAKOM Z UKRAINY»
СКОРИСТАЙТЕСЯ ПРОЕКТОМ «ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ З УКРАЇНИ»
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:
 • osoby, które z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrain przybyły z Ukrainy na terytorium Polski po 01.01.2023 r.
 • osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymały pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.;
 • osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, otrzymały jakąkolwiek pomoc w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r. mogą otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnych kursów nauki języka polskiego.
W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

I. Działalność 3 punktów koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach legalizacji pobytu oraz spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
tel.+48 539 537550,
e-mail: ukraina@swp.org.pl

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
tel. 22 100 14 40,
e-mail: ukraina@pol.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja
tel.: +48 519 023 817 ; +48 518 254 853;    e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

II. Działalność 6 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które oferują:

 • Refundację kosztów transportu
 • Organizację bezpłatnego kursie j. polskiego
 • Bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego
 • Refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
 • Refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego
 • Refundację kosztów ewakuacji z Ukrainy do Polski
 • Konsultacje indywidualne w zakresie:
  – legalizacji pobytu,
  – spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce(np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu nr. PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”).

Z każdej form pomocy w ramach projektu Pomoc Polakom z Ukrainy w 2023 r. można skorzystać jednokrotnie za pośrednictwem tylko jednej z trzech organizacji: Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego lub Fundacji Wolność i Demokracja.

PUNKTY POMOCOWO-KONSULTACYJNE FUNKCJONUJĄ W:

Warszawie:

punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
tel. +48 539 537 550,
e-mail: ukraina@swp.org.pl

punkt zarządzany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
– ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa
tel. 22 100 14 40,
e-mail: ukraina@pol.org.pl

punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja
– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa
tel.: +48 519 023 817 tel.: +48 518 254 853.
e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

Krakowie

punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
ul. Sławkowska 17, pokój 109, 31-016 Kraków
tel. +48 506 006 760, 12 422 43 55,
e-mail: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl,

Poznaniu

punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
tel. +48 508 113 512, 61 8531961, 61 8527121,
e-mail: poznan@swp.org.pl,

Wrocławiu

punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Rynek 31/32, 50-102 Wrocław
tel. +48 509 696 253,
e-mail: kresy-wroclaw@wp.pl,

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami – możesz liczyć na naszą pomoc!

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY
POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ 2023”

Categories: Aktualności